Bij elke zorgverzekering 2021 heb je naast de eigen risico ook een wettelijke eigen bijdrage. Een eigen bijdrage is bedrag wat je altijd zelf moet betalen voor zorg welke je afneemt uit de basisverzekering. Dit is zo bij elke zorgverzekeraar. De eigen bijdrage betaal je zelf en het andere gedeelte betaalt de zorgverzekeraar of wordt eerst verrekend met het eigen risico wat nog openstaat. De eigen bijdrage wordt niet afgelost zoals het eigen risico maar betaal je dus elke keer opnieuw.

Wie bepaald de eigen bijdrage

De zorgverzekeraars bepalen niet zelf waarvoor jij een eigen bijdrage moet betalen. Dit wordt bepaald door de overheid. De overheid bepaald voor welke zorg dit nodig is en hoe hoog het bedrag van eigen bijdrage is wat je moet betalen.

Waarvoor betaal je eigen bijdrage

Eigen bijdrage moet je betalen bij verschillende soorten zorg uit de basisverzekering. Dus niet voor een aanvullende verzekering, zoals bijvoorbeeld de tandarts verzekering.  Je betaalt de eigen bijdrage voor verschillende geneesmiddelen. Voor het gebruik van medicijnen betaal je maximaal € 250,- aan eigen bijdrage. Gebruik je meer medicijnen per kalenderjaar dan vergoed de zorgverzekeraar de rest als het maximale bedrag bereikt is. Niet alleen voor geneesmiddelen betaal je eigen risico maar ook voor kraamzorg, een ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak, pruiken, kunstgebitten en opname in een verpleeghuis. Daarnaast moet je vaak ook voor andere hulpmiddelen een eigen bijdrage betalen. De hoogte van het bedrag voor deze zorg wordt elk jaar opnieuw bepaald door de overheid.

Eigen risico en eigen bijdrage

Veel mensen denken dat het eigen risico en de eigen bijdrage hetzelfde is. Dat is dus niet het geval. De eigen bijdrage is een deel van de zorgkosten uit de basisverzekering welke je altijd zelf moet betalen. Dit wordt niet vergoed of verrekend. Het eigen risico is een bedrag wat wettelijk op €385,- is vastgesteld als verplicht eigen risico. Dit is het bedrag wat je eerst zelf aan de zorg betaald en later krijg je de zorgkosten van de zorgverzekering vergoed. Sommige zorgverzekeraars hanteren voor sommige zorg het eigen risico en de eigen bijdrage. Nog een groot verschil tussen het eigen risico en de eigenbijdrage is dat het eigen risico pas geldt voor mensen vanaf 18 jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen dus nog geen eigen risico. De eigen bijdrage is voor iedereen ongeacht de leeftijd.