De doelstelling bij ergotherapie is het aandragen van oplossingen en mogelijkheden die de kwaliteit van leven verbeteren. Vaak vinden deze niet plaats in de behandelruimte maar thuis, op het werk of de plek waar deze problemen zich voordoen. Omdat er vanaf die plek goed zicht is op het probleem en wat er zich afspeelt.

 

Waarmee een ergotherapeut zich bezighoudt kan bestaan uit een behandeling, advies of training om de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Een ergotherapie aanpak is altijd praktisch. Het gaat er uiteindelijk om dat er wat moet gaan veranderen. Daarom werkt een ergotherapeut altijd samen met andere specialisten die je echt verder kunnen helpen.

Absolute maatwerk zorg

Bij ergotherapie gaat het erom wat jij belangrijk vindt en welke oplossing daar ook bij past. Je kunt je voorstellen dat het voor iedereen anders is. De aanpak is anders en wat je uiteindelijk echt nodig hebt is anders.

 

De ergotherapeut brengt dan ook in kaart wat de problemen zijn, wat je nodig hebt en ook wat de mogelijkheden zijn. Dat doet de ergotherapeut natuurlijk alleen waarbij er voor de uiteindelijke behandeling nauw samengewerkt wordt met specialisten uit het veld. Je kunt denken aan een dieet specialist, huisarts, fysiotherapeut of de oefentherapeut.

Samenwerken met professionals

Het samenwerken met specialisten versterkt de mogelijk geboden oplossingen en kans van slagen. Omdat er vanuit meerdere perspectieven bekeken kan worden wat er nodig is en ook geboden kan worden. 

 

Waarbij de ergotherapeut natuurlijk nauwlettend in de gaten houd hoe het verloop is en wat er mogelijk nog meer nodig is. Zo krijg je een compleet plaatje en is de kans van slagen een stuk groter omdat er vanuit meerdere disciplines bekeken kan worden hoe de behandeling is, verloopt en op welke manieren je er een voordeel uit kunt halen.

Het is dus een slimme keuze die je veel zal opleveren!